I’ll be there Ost.ซ่อนกลิ่น - โดม จารุวัฒน์

Feb 24, 2022 / ดู 334 ครั้ง

ในบางครั้งที่เธอมองเห็นผู้คนตั้งมากมาย
แต่รู้สึกคล้ายว่าเหลือคนเดียวตรงนั้น
ถ้าเธอเหงาจนจับหัวใจ อยู่ตรงไหนไม่มีใครต้องการ
ขอแค่เพียงเธอนั้นส่งเสียงมา

*I'll be there for you
ไม่ว่าจะเกิดอะไร รู้ไว้มีฉันข้างๆเธอ
I'll be there เสมอ
และเธอสำคัญกว่าใคร
ฉันจะไม่ปล่อยมือไปจากเธอ

วันที่เธอปวดร้าวและไม่มีใครที่เข้าใจ
เมื่อเธออ่อนไหวให้รู้ว่ายังมีฉัน
อยู่ตรงนี้เมื่อเธอร้องไห้ จะเป็นกำลังใจอยู่ข้างกัน
ฉันจะทำอย่างนั้น ฉันสัญญา

(ซ้ำ *)App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม