You are the love of my life Ost.มายาเสน่หา - ทอม อิศรา

Mar 17, 2021 / ดู 302 ครั้ง

วันเวลานั้นอาจจะทำให้เธอหวั่นไหว กลัวความรักของเราจะจางหายไป
วันเวลานั้นเปลี่ยนอะไรจนเธอใจหาย แต่ไม่ใช่กับใจของฉัน

ความรู้สึกยังเหมือนเดิมจนวันนี้ จะไม่มีวันผันเปลี่ยนใจไปไหน

You are the love of my life เธอคือคนเดียวที่ใจฉันมี
You are the apple of my eye จะดูแลกันเรื่อยไปอย่างนี้
จะไม่มีอะไรมาแยกเราจากกัน

ตื่นมาอยากเจอแต่เธอ อยากสบตาเธออย่างนี้เรื่อยไป
มีแล้วเธออุ่นใจ จะทำอะไรก็คิดถึงแต่เธอ
ก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอ เป็นอย่างนี้เสมอ เธอจำได้ไหม

ความรู้สึกยังเหมือนเดิมจนวันนี้ จะไม่มีวันผันเปลี่ยนใจไปไหน

You are the love of my life เธอคือคนเดียวที่ใจฉันมี
You are the apple of my eye จะดูแลกันเรื่อยไปอย่างนี้
You are the love of my life เธอคือรักแท้ที่ใจฉันมี
You are the apple of my eye หนึ่งเดียวในใจ Oh my destiny
จะไม่มีอะไรมาแยกเราจากกันGAMES & PRIZES


App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม