PROMISE YOU Ost.Dare to love ให้รักพิพากษา - กองทัพ พีค

Jun 16, 2021 / ดู 178 ครั้ง

* อยากจะบอกรักเพียงเธอ
จะฝันเพียงเธอ
ให้ฉันทำได้ไหม
อยากจะบอกเธอในวัน
ที่ฝนโปรยปราย
ว่ามีฉันอยู่ตรงนี้
I'll always make you smile
จะโอบกอดเธอเอาไว้
ฉันจะบอกรักเพียงเธอ
จะฝันเพียงเธอ oh
I promise you

อยากจะเก็บรอยยิ้มเธอเอาไว้
I wanna be right by your side
อยู่กับเธอในวันที่เธออ่อนล้า
จะทำทุกอย่างเคียงข้างเธอ

For you
For you
For you (For you Oh)
I dare to make it all for you

เธอคือลมหายใจ ที่เพิ่มชีวิตให้ฉัน
And you teach me how to love
(I wanna be right by yourside)

( ซ้ำ * )GAMES & PRIZES


App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม