Pride ost. มามี้ที่รัก - Sin

May 10, 2022 / ดู 232 ครั้ง

ถึงฝนตก ไม่มีร่มสักคัน
ไม่เป็นไร เปียกฝนก็ช่างมัน
หากในสายตา เห็นว่ามีใครยืนกับฉัน และไม่ไปไหน

ไม่ต้องกลัว ถ้าเราจะรักกัน
สายตาใคร เรื่องนั้นไม่สำคัญ
ให้เธอมั่นใจ พอที่จะเดินไปกับฉัน รักกันได้ไหม

* ช่วยจับมือของฉันไว้ แม้ว่าใครจะมองมา
ก็ไม่ทำให้เราหวั่นไหว
จะปลอบโยนกันและกัน วันที่เราไม่มีใครจะเข้าใจ
เธอทำอย่างนั้นได้รึเปล่า

ทุกๆ อย่าง ที่เราจะต้องเจอ
ขอแค่เพียง อย่างน้อยฉันมีเธอ
อยู่ข้างๆ กัน จะร้ายหรือดีสักแค่ไหน ฉันก็ไม่กลัว

(ซ้ำ *)

เธอจะรักฉันได้รึเปล่าApp Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม